Chronische Depressie

Chronische depressie

Chronische depressie wordt gekenmerkt door afwisselende perioden van duisternis en perioden van verbetering; telkens wanneer een lage stemming, of de ‘naadloos uitgebalanceerde’ oceaan van gevoelens wordt ervaren, zijn de lichamelijke en geestelijke symptomen zo hevig dat ze erger worden, als de stemming ernstig is. Het is een ziekte die willekeurig en oncontroleerbaar lijkt te zijn. De naam van de stoornis is letterlijk “de antidepressiva”, en daarom worden mensen die deze ziekte hebben ook wel “de ziekte van de geest” genoemd.

Hoe herken je deze ziekte van normale emoties? In de kindertijd worden soms bijvoorbeeld kleine moeilijkheden als een bron van beloning gezien. Sommige kleine moeilijkheden veranderen in grote of levensbedreigende problemen later in het leven. Soms begraven gewaarwordingen zich onder een emotioneel ‘kleed’, de geest en het lichaam komen tot stilstand: bij gebrek aan beweging is hun effect bijna tastbaar. Wanneer iemand aan deze psychisch-emotionele ziekte komt te lijden, kan hij/zij moe praten, veel huilen, of zich suïcidaal, moedeloos en suïcidaal voelen.

Leven met een chronische ziekte. Hypothesen over de ziekte. Er is veel onderzoek gedaan naar de oorzaak van emotionele ziekten, met name depressie. Wanneer iemand depressief is, is het vaak zo dat ook andere dingen veranderd zijn, en dit heeft veel te maken met wat nabestaanden denken over hun leven op het moment van de aanpassing. Ook van mensen die het financieel moeilijk hebben, kan worden aangenomen dat ze depressief zijn, en er is een verband met deze emotionele ziekte. Er zijn veel “psychiaters” die de chemische onevenwichtigheidstheorie van de hersenen overwegen, ook al noemen ze het niet zo. Zij onderzoeken niet of een emotionele reactie op een tragedie de oorzaak is van de ervaring, of dat er sprake is van een trauma. Deze emotionele reactie kan voortkomen uit een menselijke behoefte om zichzelf te beschermen; om het evenwicht der dingen in orde te krijgen.

De manier om deze blokkade te omzeilen, voor een emotioneel evenwichtig persoon, die in de juiste positie verkeert, en die ernaar streeft ‘normaal’ te zijn, is sterk te zijn en te weten dat de andere persoon niet zwak is in de zin dat zij/hij er overheen zal komen, de moeilijkheden zal oplossen en zichzelf weer ‘normaal’ zal maken. De manier om de blokkade van het emotionele evenwicht te omzeilen is te kijken naar de fysiologie van de persoon en te zien of er een blokkade van de emotieverwerking is ontstaan; of dat een persoon de zorg voor zichzelf heeft opgegeven.

Soms komt iemand die de kenmerken van de ziekte ervaart in de knel met een familielid of vriend in de buurt, die de persoon in contact kan brengen met zijn innerlijke processen. Als al het andere faalt, kan een bezoek aan de psychiater op zijn plaats zijn, omdat iemands emoties overdreven zijn geworden. De tussenkomst van het begrip van een ander voor de aandoening kan helpen om iets van de oorspronkelijke barrière voor emotioneel evenwicht weg te nemen. Het is belangrijk om steun in de buurt te hebben. Soms moeten we wakker zijn om de emotionele reacties van de hersenen te controleren. Soms moeten mensen iets kunnen doen dat energie vergt, bijvoorbeeld hobby’s. Sommige mensen kunnen enige tijd herinnerd worden aan wie ze zijn, daarom heb ik de naam van het werk veranderd van ‘Ik ben liefde’ in ‘Ik ben liefde/ Gevoel’. Je zou kunnen zeggen dat ik geestelijk geconditioneerd was; ik werd overspoeld met kalmerende middelen en merkte dat sommige daarvan urenlang werkten! Maar andere drugs, zoals Co- Von Eder, hebben de beste resultaten op lange termijn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.