Een levenscoach

coachDe schandelijke manier van leven in de wereld van vandaag weerspiegelt een negatieve mentale instelling bij de meerderheid van de mensen. Tot deze groep mensen behoren de emotioneel gestoorden, de chaoten en de mensen die platzak zijn. Zij zijn de mensen die slecht denken en weigeren te proberen hun leven en de samenleving als geheel te verbeteren. Vaak haten zij hun leven. Soms weten zij niet eens dat zij de oorzaak zijn van de moeilijkheden, problemen en tekortkomingen van hun eigen leven.

Op het eerste gezicht kan het paradoxaal lijken om te zeggen dat een levenscoach het probleem van de persoon in feite kan helpen. Maar in werkelijkheid is de hulp die een persoon krijgt via de life coach direct gerelateerd aan de problemen die de cliënt heeft. Bijvoorbeeld, een persoon met buitensporige woede kan eigenlijk een Life coach Den Haag  nodig hebben om zijn of haar woede onder controle te krijgen. De strijd tussen een eerlijk persoon en een oneerlijk persoon weerspiegelt de onzekerheden en de onvolwassen geest van de oneerlijke persoon. Een persoon met een hoog zelfvertrouwen kan in werkelijkheid zelftwijfel en een minderwaardigheidscomplex hebben. Hij kan door de omstandigheden van zijn jeugd gedwongen zijn tot tijdelijk uitstel. Het kan moeilijk zijn voor een persoon met een gebrek aan concentratie om naar school te gaan. De life coach geeft deze mensen niet wat ze willen, maar wat ze nodig hebben. Een betere concentratie in het denkproces zou zeker wonderen doen voor deze mensen. Een goede life coach houdt bij wat de sterke punten van zijn cliënt zijn. Lees de namen van uitstellers buiten zijn aantekeningen en u zult zien dat de uitsteller vaak een oen is. De lijst van uitstellers bestaat normaal uit mezelf en ook uit verschillende andere mensen. Het is meestal moeilijk zichzelf te motiveren om een taak uit te voeren. Het is dan, wanneer er een life coach komt, die begeleidt en ondersteunt, dat de uitstelgedragingen kunnen veranderen. Een life coach kan in dit geval de uitsteller zelfs motiveren tegen het uitstelgedrag waar hij op dit moment onder gebukt gaat. Kleine dingen die je al vele malen hebt gedaan, maar die je nooit hebt georganiseerd, komen bij de verzameling. Het is als het organiseren van alle lege dozen naar een, en zet de dozen in deoch glinsterende organizer. Immateriële activiteiten zoals zijsporen voor alle taken maken de levenscoach tot iemands kracht. De lijst van uitstelES zou kunnen opbouwen, maar de uitsteller kan uiteindelijk de winnaar zijn.

Uitstelgedrag kan laag staan op de echte lijst van toekomstige cliënten van life coaches, wanneer een life coach het werk doet van directe communicatie, gebaseerd op de antwoorden van de cliënt op vragen. In deze categorie van persoonlijke levenscoaches is er een andere kijk op het omgaan met de problemen van de cliënt die moet worden bediend. Het is ook het proces voor het verbeteren van hun prestaties in “de afstand gaan voor bedrijf”. Het brein van de cliënt wordt op meer dan één niveau geprikkeld. Het motivatieproces kan gebaseerd zijn op de inspanningen van familie en vrienden en het kan allemaal berusten op de inspanningen van een life coach, die in staat is zijn cliënt te motiveren en te inspireren tot een beter leven. Een cliënt kan een baan verliezen of een echtgenoot kan hem of haar alleen ontrouw zijn. In dergelijke situaties kan de uitsteller de enige zijn die door de zure appel heen bijt en zich inspant onder begeleiding van een life coach. Toch blijft de noodzaak om zichzelf te leren begrijpen, bestaan. Het uitstelgedrag kan een van de mogelijkheden zijn om het probleem op te lossen. De meeste uitstellers moeten een pauze krijgen. Ik ga verder met het volgende artikel in deze reeks.

Leave a Reply

Your email address will not be published.