Osteopathie in Nederland

Osteopathie Limburg
 

Osteopathie is een natuurlijke geneeswijze die al eeuwenlang wordt gebruikt om zowel dieren als mensen te genezen. Zij berust op het principe dat het lichaam zichzelf geneest wanneer het daarvoor voldoende ruimte heeft. Deze ruimte om te genezen vereist zachte, kleine handelingen om trauma of pijn te voorkomen. Osteopathische behandeling is erop gericht het lichaam te helpen zichzelf te genezen door middel van deze kleine handelingen en technieken. In Nederland is osteopathie (OST) een relatief nieuwe medische praktijk met een lange geschiedenis. Bent u op zoek naar een praktijk voor osteopathie in Limburg? Er zijn momenteel slechts zes OSTER-Fellowships beschikbaar in heel Nederland.

Wat is osteopathie?

Het woord osteopathie komt van de Griekse woorden 'osteon', wat bot betekent, en 'pathos' wat 'behandelen' betekent. Aangezien de osteopathische principes gebaseerd zijn op het feit dat het menselijk lichaam in staat is zichzelf te genezen, wordt het beroep vaak aangeduid als 'osteopathisch genezen' of 'osteopathische geneeskunde'.

OST is een medische praktijk die erop gericht is het lichaam te helpen zichzelf te genezen door middel van zachte, kleine handelingen. Deze handelingen staan bekend als osteopathische technieken. Het belangrijkste verschil tussen OST en andere medische benaderingen is dat het doel van OST niet is om ziekten te behandelen, maar om het aangeboren vermogen van een patiënt om zichzelf te genezen te ondersteunen. De manier waarop het lichaam geneest is door gebruik te maken van de omringende weefsels, die geleid worden door het centrale zenuwstelsel. Wanneer het lichaam niet in staat is zichzelf te genezen door externe factoren zoals letsel, infectie of stress, worden osteopathische technieken gebruikt om het lichaam te helpen zijn normale gezondheidstoestand te behouden.

Hoe werkt osteopathie?

OST-beoefenaars bestuderen het lichaam met behulp van een combinatie van verschillende vormen van niet-invasieve geneeskunde. Als een patiënt pijn voelt, sturen de hersenen pijnboodschappen naar het lichaam, waardoor een alarm afgaat dat "alarmpijn" wordt genoemd. Deze alarmpijn moet worden "gestild" als de patiënt wil kunnen bewegen of functioneren. Osteopathische technieken hebben tot doel deze alarmpijn te "stillen" door het lichaam te helpen zijn normale gezondheidstoestand te behouden. Als een patiënt bijvoorbeeld een stijf gewricht heeft, kan een osteopathische behandeling het lichaam helpen de alarmpijn van dit stijve gewricht te "stillen" door het lichaam te helpen zijn normale gezondheidstoestand te behouden. Osteopathische technieken kunnen ook worden gebruikt om een patiënt te helpen zijn geestelijke gezondheid te handhaven.

Waarom wordt osteopathie niet op grotere schaal beoefend in Nederland?

OST is een relatief nieuwe medische praktijk met een lange geschiedenis. In de jaren 1950 werd osteopathie een wettelijk erkend beroep in Nederland. In de daaropvolgende decennia werd deze praktijk geleidelijk populairder onder artsen, die meer bereid waren om osteopathie als praktijkstandaard te aanvaarden. De laatste jaren is het aantal praktiserende osteopaten in Nederland gestaag toegenomen en is er een landelijke osteopathische beweging ontstaan. Nederland is een van Europa's grootste OST-markten, en heeft het hoogste percentage OST-gebruik per hoofd van de bevolking van de landen die OST-wetgeving en wetgeving ter ondersteuning van OST hebben. Bovendien is Nederland een aantrekkelijke zaken- en reisbestemming, wat ook kan bijdragen tot het hoge OST-gebruik.

Conclusie

OST beoogt het lichaam te helpen zichzelf te genezen door middel van zachte, kleine handelingen. Deze handelingen staan bekend als osteopathische technieken. Het belangrijkste verschil tussen OST en andere medische benaderingen is dat het doel van OST niet het behandelen van ziekte is, maar het ondersteunen van het aangeboren vermogen van de patiënt om zichzelf te genezen. De manier waarop het lichaam geneest is door gebruik te maken van de omliggende weefsels, die worden geleid door het centrale zenuwstelsel. OST is een relatief nieuwe medische praktijk met een lange geschiedenis. Het wordt al eeuwenlang gebruikt om zowel dieren als mensen te genezen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.